top of page
 • bramdekoning

Op welke competenties focust spoorzoeker?

Bijgewerkt op: 1 aug. 2022

De Spoorzoeker-jongeren vertegenwoordigen een enorm, onaangesproken groeipotentieel. Ze stappen in een 16 weken-durend traject waarin ze intensief begeleid worden en de kans krijgen werkervaring op te doen. Door middel van verschillende activiteiten krikt STW hun zelfvertrouwen op en werken ze aan zelfkennis. De focus ligt op soft skills. Welke competenties bedoelen we hier mee?


Op basis van de jarenlange ervaring van Steunpunt Tewerkstelling (opgericht in in 1987!) , bepaalden we de minimum-voorwaarden waaraan een goede sollicitant moet voldoen. we vulden deze basiscompetenties aan met enkele 21-first century skills en kwamen tot het volgende lijstje:

 • motivatie

 • communicatie

 • zelfinzicht

 • leren

 • samenwerken

 • plannen en doelen stellen

 • flexibiliteit

 • veilig werken

 • rekenen (basis)

 • digitale vaardigheid

+ competenties aangereikt door de bedrijven, die van bij het begin betrokken zijn in het traject.


Deze competenties vertalen we naar indicatoren die terugkomen in onze activiteiten.

We volgen daarin verschillende sporen: "technische" methodieken in ons atelier, een coachingsaanpak in de individuele begeleiding, de sociaal-sportieve methodiek van Sporting A en de 'culturele' aanpak waarover we met de publieksbemiddeling van het MHKA gaan praten (en die er hoplelijk ook kan komen). Zo benaderen we deze competenties vanuit verschillende perspectieven.


In de eerste plaats gaan we competenties screenenen en oefenen tijdens het groepstraject, spoorzoekers zullen hun competenties ook kunnen tonen, bijvoorbeeld op onze netwerkdag voor bedrijven, waarbij spoorzoekers samen met afgevaardigden van de bedrijven samen deelnemen aan specifieke workshops.

Vervolgens gaan we geledelijk aan over naar een individuele aanpak op maat, die zijn weerslag vindt in een persoonlijk en gedetaiileerd opleidingsplan voor de stage en aanvang van de tewerkstelling.
90 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Spoor bouw

Σχόλια


bottom of page